LAPPEENRANTA

Kadonnut tai vahingoittunut matkatavara

Jos matkatavarasi on kateissa tai vahingoittunut, sinun on tehtävä siitä ilmoitus lentoaseman maahenkilökunnallemme välittömästi saapumisesi yhteydessä. Kadonneiden tai vahingoittuneiden matkatavaroiden kohdalla Fly Lappeenrannan vastuu rajoittuu 17 IMF Special Drawing Rights/kg -nosto-oikeuteen kirjattuna matkatavarana lähetettyjen matkatavaroiden osalta ja 332 Special Drawing Rights -nosto-oikeuteen painosta riippumatta matkustamotiloissa kuljetettavan käsimatkatavaran osalta. Special Drawing Right, XDR, on lentoyhtiöiden käyttämä kansainvälinen valuuttayksikkö. XDR vaihtelee ja sen valuuttatiedot löytyvät useimmista sanomalehdistä ja esimerkiksi Internetistä osoitteesta www.xe.com/ucc. 28. tammikuuta 2007 yksi XDR oli arvoltaan 1,18 euroa.

Fly Lappeenranta ei vastaa arvoesineistä, esimerkiksi koruista, matkapuhelimista, tietokoneista, käteisvaroista, tärkeistä asiakirjoista tai arvokkaista vaatteista. Fly Lappeenranta ei vastaa myöskään vahingoista ja menetyksistä, jotka aiheutuvat puutteellisesti pakatuista matkatavaroista. Kaikille matkustajalle suositellaan koti- ja matkavakuutuksiensa tarkistamista, jotta he voisivat yllä mainittujen kohtien varalta olla varmoja siitä, että heidän vakuutusturvansa kattaa heidän toivomustensa mukaiset kohdat.

Numeroimattomat istumapaikat

Fly Lappeenrannalla ei ole koneessa etukäteen määrättyjä istumapaikkoja, lukuun ottamatta tiettyjen matkustajien erityistarpeita.

 

Lasten ikärajoitukset

 

Alle 2-vuotiaat lapset

Alle 2-vuotias lapsi matkustaa ilmaiseksi aikuisen sylissä, koska lapsella on eurooppalaisten turvamääräysten mukaisesti oikeus istua matkan aikana aikuisen (yli 16-vuotiaan) sylissä. Sallimme yhtä aikuista kohden yhden alle 2-vuotiaan lapsen, kuitenkin tietyillä rajoitetuilla paikoilla. Lapsella ei ole oikeutta omaan matkatavarakiintiöön. Lentotuolien lukumäärä lapsi sylissä matkustaville on rajoitettu lennoillamme turvallisuussyistä. Fly Lappeenranta pidättää siten itsellään oikeuden kieltäytyä kuljetuksesta, mikäli rajoitettu tuolikiintiö on täynnä.

2 – 5-vuotiaat lapset

Alle 5-vuotiaat lapset voivat matkustaa ainoastaan aikuisen matkustajan seurassa. Alle 2-vuotias voi matkustaa aikuisen sylissä. 2 vuotta täyttäneille lapsille tulee varata istumapaikka koneessa.

Yksin matkustavat 5-12-vuotiaat lapset

Koneessamme ei ole matkustamohenkilökuntaa, joka voisi vastata lapsesta lennon aikana. Tästä johtuen emme voi ottaa yksin matkustavia lapsia lennoillemme.

Yksin matkustavat 13-15-vuotiaat

13 vuotta täyttäneille mutta alle 16-vuotiaille lapsilla tulee olla lähtöselvitykseen saapuessaan vanhemman/huoltajan allekirjoittama matkustuslupa, jonka mukaan hän sallii nuoren henkilön matkustaa samoin ehdoin kuin aikuinen. Huom. meno-paluumatkalle tarvitaan lupa kahtena kappaleena). 16 vuotta täyttäneet henkilöt katsotaan aikuisiksi Fly Lappeenrannan lennoilla. Jos 16 vuotta täyttänyt tarvitsee jostain syystä apua jollakin lentokentällä esimerkiksi terminaalin tai lennon vaihtamisessa, hänelle voidaan varata “Meet and assist” -palvelu.

Matkustaminen raskauden aikana

Raskaana olevat naiset voivat matkustaa rajoituksetta laskettua aikaa edeltävään neljänteen viikkoon saakka. Syntymän laskettua aikaa edeltävän neljännen ja toisen viikon aikana lentomatkaa varten on oltava erityinen lääkärintodistus (MEDIF). Raskaana olevien ei sallita lentää, jos synnytyksen laskettuun aikaan on aikaa kaksi viikkoa tai sitä vähemmän. Kun matka varataan ajankohdaksi, joka ajoittuu ennen laskettua aikaa edeltävien neljännen ja toisen viikon välille, matkavarauksessa Fly Lappeenrannalla on käytettävä erityiskoodia, “alentunut liikuntakyky”. Varauksen voi tehdä suoraan kotisivullamme. Erityisjärjestelyt matkustajille. Matkustajan velvollisuutena on kehotuksetta esittää tarpeellinen todistus raskaudesta lentoyhtiön henkilökunnalle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *