LAPPEENRANTA

Laittomat hakkuut ja puun salakuljetus

EU:hun vuosittain tuotavasta trooppisesta puutavarasta ainakin 5 000 000 m³ eli noin puolet on laittomasti hakattua. Puun alkuperää on vaikea jäljittää täältä käsin, ja vaikka tavara osoittautuisikin laittomasti kaadetuksi, sen myynti ei välttämättä ole kiellettyä. Pelkkä metsätalouden laillisuus ei takaa, että se on kestävää, mutta laittomissa hakkuissa kestävyyden todennäköisyys on vielä pienempi, eikä alkuperämaahan tai paikallistasolle jää niistä juurikaan taloudellista hyötyä.

Laittomista hakkuista on kyse, kun kaadettava metsä on hankittu laittomasti (esim. korruption avulla), kun puita kaadetaan ilman lupaa tai enemmän kuin mihin on lupa, kun kaadetaan sallittua suurempia tai pienempiä puita, kun tietoja hakkuista pimitetään viranomaisilta tai kun verot jätetään maksamatta tai maksetaan vain osittain. Ennen tuloaan länsimaisille markkinoille laiton puutavara pestään ujuttamalla sitä laillisen puun kuormiin ja väärentämällä asiakirjoja. Toimintaan on monesti sekaantunut armeija ja korruptoitunut hallinto, ja paikallisväestön ihmisoikeuksia poljetaan törkeästi.

Metsiä kaadetaan laittomasti suuria määriä ainakin 70 maassa, ja kyseessä ovat usein juuri sademetsät, erityisesti Etelä- ja Väli-Amerikassa, keskisessä Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa. OECD:n arvion mukaan laittomien hakkuiden osuus metsätuotteiden maailmankaupasta on yli 150 miljardia euroa vuodessa. Ne heikentävät laillisen metsätalouden kilpailukykyä tuottajamaissa ja aiheuttavat arviolta 10-15 miljardin euron menetyksen niiden valtiontuloon. Pahimmillaan joissain maissa laittoman puuntuotannon osuus on yli puolet kaikesta puuntuotannosta, esim. Indonesiassa ja Brasiliassa n. 80 % ja Gabonissa n. 70 %. Erityisen suuri laittoman puun osuus on vanerin osalta: arviolta 23-30 % maailmankaupan lehtipuuvanerista ja sahatavarasta on peräisin laittomista hakkuista.

Suomeen päätyvän laittomasti hakatun trooppisen puun todennäköisiä alkuperämaita ovat Indonesia, Vietnam, Laos, Kambodzha ja Burmasta, ja sitä pestään lailliseksi Singaporessa, Malesiassa, Koreassa, Kiinassa ja Vietnamissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *