LAPPEENRANTA

Matkustajan oikeudet

Fly Lappeenranta pyrkii aina pitämään huolta matkustajistaan, myös lentoliikenteen mahdollisissa epäsäännöllisyystilanteissa.

Tarjoamme huolenpitoa kaikissa epäsäännöllisyystilanteissa, mutta korvauksia ei makseta Fly Lappeenrannasta riippumattomissa erikoistilanteissa. (Montrealin yleissopimus sekä Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus (EY) n:o 261/2004). Sellaisia ovat esimerkiksi lakot, sääolosuhteet, odottamattomat lentoturvallisuuteen liittyvät tilanteet ja lennonjohdon päätökset, sekä näiden tilanteiden mahdolliset seurannaisvaikutukset.

Jos matkustajan lennolle pääsy evätään ylivarauksen vuoksi tai lento peruutetaan kaupallisista syistä tai jos lento on myöhässä ainakin kaksi tuntia, Fly Lappeenranta avustaa matkustajaa seuraavasti:

1. Pitkäaikaiset viivästymiset

Fly Lappeenranta tarjoaa matkustajalle juoman, kahvin ja voileivän sekä mahdollisuuden käyttää viestintävälineitä mikäli lennon odotetaan viivästyvän yli 2 tuntia, kun kyseessä on alle 1500 km pituinen lento.

Jos lento myöhästyy vähintään 5 tuntia, Fly Lappeenranta tarjoutuu majoittamaan matkustajan tilanteen niin vaatiessa ja salliessa, mikäli korvaavaa kuljetusta ei pystytä järjestämään. Viiden tunnin myöhästymisen jälkeen matkustajalla on niin halutessaan oikeus perua matkansa, jolloin Fly Lappeenranta korvaa lipun hinnan.

2. Lennolle pääsyn epääminen ylivarauksen vuoksi

Jos matkustajia on enemmän kuin käytettävissä olevia lentopaikkoja, Fly Lappeenranta etsii vapaaehtoisia, jotka ovat halukkaita luopumaan paikoistaan sovittuja etuisuuksia vastaan. Sovittuihin etuisuuksiin kuuluu aina myös mahdollisuus valita joko korvaava kuljetus tai lentolipun hinnan korvaus, jos matkustaja päättää peruuttaa matkansa.

Jos matkustajan lennolle pääsy evätään ylivarauksen vuoksi vastoin matkustajan tahtoa, Fly Lappeenranta tarjoaa huolenpidon lisäksi matkustajalle myös rahallisen korvauksen. Toimenpiteisiin ryhtyminen edellyttää aina, että asiakkaalla on voimassa oleva varaus ja lähtöselvitys on tehty ajoissa.

Jos eduista kiinnostuneita vapaaehtoisia matkustajia ei löydetä tarpeeksi, Fly Lappeenranta sitoutuu maksamaan koneesta ylivarauksen vuoksi vastoin tahtoaan jääneelle matkustajalle 250 euron kertakorvauksen, kun kyseessä on alle 1500 km pituinen lento.

Yllä olevien kertakorvauksen määrä puolittuu, jos korvaava lentomatka ei aikataulun mukaan myöhästytä matkustajan määränpäähän saapumista yli 2 tuntia.

Fly Lappeenranta tarjoaa kyseisessä tilanteessa matkustajalle lisäksi:

  • tarvittaessa juoman, kahvin, voileivän sekä mahdollisuuden käyttää viestintävälineitä ja tarvittaessa hotellimajoituksen kuljetuksineen, sekä
  • mahdollisuuden valita joko vaihtoehtoisen kuljetuksen lopulliseen määränpäähän tai lentolipun hinnan korvauksen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *