LAPPEENRANTA

Rinneniitty puiston kupeessa

2906
Sipoon kunta luovutti loppukesällä 2009 käyttöömme 10 vuodeksi Nikkilässä sijaitsevan Enni Unkilan puiston rinnenurmen. Tavoitteemme on muuttaa alkuaan viikoittain lyhyeksi parturoitu, noin 15 aarin kokoinen puistonurmi luonnonmukaiseksi kukkaniityksi hyönteisineen. Hanketta vauhdittamaan saimme Vuokon Luonnonsuojelusäätiön apurahan.

Olemme niittäneet rinteen vuosittain ja vieneet kuivuneen heinän pois; näin köyhdytämme maaperää ja suosimme luonnonkasvien vakiintumista paikalle. Prosessia olemme nopeuttaneet poistamalla pintamaata laikuittain. Rinteeseen olemme myös kylväneet kotimaisten niittykukkien siemeniä.

Itse fyysisen hoitotyön lisäksi tavoitteenamme on seurata niityn kasvillisuuden kehitystä vuosien saatossa; samoin kirjaamme rinteessä näkemiämme ja määrittämiämme hyönteisiä, joiden lajistollista muutosta vuosien mittaan seuraamme.

Niitty on alkanut palautua luonnontilaan hämmästyttävän nopeasti. Kasvukaudella 2010 kartoitimme niityltä toistasataa putkilokasvilajia; päiväperhoslajeja havaitsimme 25 ja kimalaisia 10 lajia. Myöhemmät vuosittaiset yhteenvedot ovat tekemättä, mutta selvää on, että alkuvuosien yhteenlasketut mesipistiäisten ja muurahaisten lajimäärät ovat edustavan suuria, verrataan niitä mihin tahansa saman kokoiseen kotimaiseen luonnonniittyyn. Kesällä 2014 niitty elää viidettä täyttä kasvukauttaan. On korkea aika kartoittaa kasvillisuuden nykytila, samoin tehdä yhteenveto hyönteislajiston kehityksestä niityllä.

Hankkeessa yhdistämme ekologisen hyödyn lasten ja nuorten ympäristö- ja luontokoulutukseen. Tässä aktiivisena osapuolena on paikallinen, ympäristö- ja liikuntapainotteinen kerho, Muksuborg. Myös likeinen Jokipuiston koulu on saanut hyödyntää rinnettä opetuksessa. Olemme myös tehneet yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden kanssa tiedottamalla sekä järjestämällä erilaisia ympäristö- ja luontoaiheisia tempauksia ja tapahtumia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *