Trooppisista puulajeista

Suuri osa Suomessa myytävistä puutarhakalusteista on valmistettu trooppisista puulajeista. Niiden suosiminen nopeuttaa osaltaan sademetsien tuhoutumista ja aiheuttaa sosiaalisia ja ekologisia ongelmia niin puiden alkuperämaissa kuin laajemminkin.
Monet käytettävistä puulajeista ovat uhanalaisia ja vaarassa kuolla sukupuuttoon hakkuiden ja huonekalubisneksen takia. Myös ei-uhanalaisten trooppisten puiden käyttö on ongelmallista, sillä kun niitä kaadetaan, tuhoutuu lukuisten metsistä riippuvaisten uhanalaisten lajien elinympäristö.

Sademetsien hakkuut tuhoavat alkuperäiskansojen asuinmaita ja vaikeuttavat niiden perinteisten elinkeinojen harjoittamista.

Puutarhahuonekaluteollisuuden käyttämä trooppinen puuaines on suurelta osin laittomasti hakattua. Huonekaluja ostamalla tukee siis pahimmillaan järjestäytynyttä rikollisuutta.

Tropiikin viljelymetsät hävittävät tieltään sademetsiä. Ne myös riistävät metsä- ja peltomaata pois paikallisen väestön käytöstä. Puupeltojen leviämistä saattelee pienviljelijöiden köyhtyminen ja heihin kohdistuva väkivalta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *